Nieuws

Sloop voormalige kantorenpand Weller in afrondende fase

De circulaire sloop van het voormalige kantoor van woningcorporatie Weller in het stadscentrum van Heerlen begeven zich in een afrondende fase. Inmiddels is het gehele pand ‘met de grond gelijk gemaakt’ en zijn vrijkomende bouwmaterialen naar een nieuwe bestemming gebracht. Dankzij een doordacht sloopplan met extra zorg voor passerend publiek, belendende gebouwen en veilige voortgang voor de omgeving hebben we het voormalige kantorenpand veilig en gecontroleerd weten te slopen. De komende dagen zijn we nog bezig met het verwijderen van de oude keldervloeren en het afvoeren van slooppuin. We kijken samen met opdrachtgever Van Wijnen uit naar een voorspoedige oplevering van het project en wensen hen succes met de nieuwe ontwikkeling op de locatie!

  • linkedin
  • whatsapp