Veiligheid bouwplaatsinrichting

Veiligheid bouwplaatsinrichting

Iedere bouwplaats is uniek en vraagt, naast de standaard wet- en regelgeving, om een project-specifieke aanpak. We kijken niet alleen naar de manier waarop we alles binnen het sloopgebied organiseren, maar ook vooral naar veiligheid voor de gebruikers van de omgeving.

In goed overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag stellen we altijd een sloopveiligheidsplan op (VGM-sloopplan) en treffen we de noodzakelijke maatregelen die leiden tot optimale veiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de realisatie. We zorgen voor een goede afscheiding, een optimale slooproute, stof- en trillingsbestrijding, bufferzones indien nodig en een veilige aan- en afvoer van materieel en materialen.

Met name in een binnenstedelijke omgeving waarin we vaak werken en binnen beperkte ruimte of een locatie die nog deels operatief is, dragen we extra zorg voor het creëren van een veilige werkplek, omgeving en de continuïteit van het bedrijfsproces.

(foto: Sloop zusterflat Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

  • linkedin
  • whatsapp