Nieuws

Verwijderen Chroom-6 houdende gevelbeplating

Ten behoeve van de renovatie van de beddentorens op het Amsterdam UMC locatie AMC hebben we, naast de asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden, de Chroom-6 houdende gevelbeplating zorgvuldig en veilig verwijderd. Om onze werkplekken zo veilig mogelijk te maken focussen we op de belangrijkste en meest actuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de Heezen Bedrijven. Valgevaar/werken op hoogte is hierin het belangrijkste.

Op een goed gekeurde hangbruginstallatie en aangelijnd met persoonlijke valbeveiliging hebben we de werkzaamheden zorgvuldig onder het ‘Procescertificaat voor veilig verwijderen van Chroom-6 toepassingen’ uitgevoerd. Naast het creëren van een veilig en gezonde werkplek voor onze werknemers, nemen we uiteraard ook de omgeving in belang. Ter bescherming van de glazen galerij en mensen die eronder lopen hebben we een opblaasbare bescherming geplaatst om onveilige situaties door vallende voorwerpen te voorkomen.

  • linkedin
  • whatsapp