MECC Maastricht

Renovatiesloop en totaalsloop MECC Maastricht

In plaats van de huidige 3.000 mensen wil MECC Maastricht straks 5.000 mensen kunnen ontvangen. Tot en met 2021 voeren wij daarom gefaseerd diverse sloopwerken (renovatiesloop en totaalsloopwerkzaamheden) uit ten behoeve van de ingrijpende herontwikkeling van het MECC Maastricht. Naar ontwerp van Cepezed en in opdracht van Mertens Bouw worden de werkzaamheden gerealiseerd.

  • Plaats: Maastricht
  • Opdrachtgever: Mertens Bouw
  • Start fase A: Juni 2019
  • Looptijd project: Tot en met 2021

Extra aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

Bij de modernisering en uitbreiding van het complex speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zoveel mogelijk wordt direct/indirect hergebruikt. Zo wordt onder andere het puin dat vrijkomt hergebruikt als fundering en worden verlichtingspunten hergebruikt in de nieuwbouw. Ook blijft het MECC gewoon open gedurende de werkzaamheden, daardoor is het een complexe opgave. Het vraagt om extra aandacht voor veiligheid, het inzetten van specialistisch sloopmaterieel, -technieken en tot slot een goede samenwerking met de vakmensen van Mertens.

Herontwikkeling MECC Maastricht

Het nieuwe Brightlands Meeting Point vormt straks een belangrijke uitbreiding van de Expofoyer, de vergader- en congresfaciliteiten en de horeca aan het Forumplein. Andere onderdelen in de herontwikkeling betreffen de vernieuwing van het congrescentrum met de twee auditoria, de revitalisering van de Forumpassage en de entreezone en de opwaardering van parkeerterreinen P3 & P4.