Zorg

Projecten in de zorg: oog voor de continuïteit, bewust van de omgeving

Reorganisaties en fusies, specialisering en schaalvergroting, de overdracht van zorgtaken, etc. De zorg is volop in beweging. Hierdoor moet er de komende jaren veel verouderd vastgoed worden afgestoten. Ook zullen veel zorginstellingen anders met bestaand vastgoed moeten omgaan, of complete terreinen opnieuw moeten inrichten.

M. Heezen helpt zorginstellingen hierbij, met een werkwijze die volledig is afgestemd op de specifieke wensen van de sector. Zo denken we actief mee om de continuïteit van het zorgproces te waarborgen tijdens onze werkzaamheden. Ook maken we onze medewerkers bewust van de omgeving waarin ze werken. Zij zijn sociaal vaardig, representatief en respecteren de privacy van zorgmedewerkers en patiënten.